Vesti

Home/Vesti

Potencijalna saradnja Ecorec-a i Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom (SeSWA)

2018-05-12T18:02:37+00:00

22. aprila kompaniju Ecorec doo je posetila Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom na čelu sa izvršnim direktorom asocijacije, Prof. dr Goranom Vujićem i saradnicima. Sastanak je organizovan sa ciljem da se istraže potencijalni pravci intenzivnijeg učestvovanja Ecorec-a u aktivnostima Asocijacije kao i upoznavanje sa radom Ecorec-a i co-processingom.

Radionica-panel reciklaža stanje i mogućnosti unapređenja u Srbiji i u zemljama jugoistočne evrope

2018-05-12T18:02:59+00:00

Workshop „ Reciklaža-Stanje i mogućnosti unapređenja u Srbiji i u zemljama Jugoistočne Evrope “ održan je 12. aprila 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. SeSWA (Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom) je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine AP Vojvodine, Fakultetom tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, Departmanom za inženjerstvo zatite životne sredine i ISWA (Internacionalna asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom).Radionicu je svečano otvorio dr Slobodan Puzović, Pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, AP Vojvodine. Predavači su veliki stručnjaci iz regiona: Prof. dr Goran Vujić – direktor acosijacije za upravljanje čvrstim otpadom (SeSWA), Aida Anthouli predstavnica Hellenic Solid Waste Management [...]

Workshop – Optimizacija procesa sakupljanja otpada i primeri dobre prakse u EU

2018-05-12T18:03:25+00:00

Jednodnevni workshop pod nazivom „Optimizacija procesa sakupljanja otpada i primeri dobre prakse u EU“ održan je 29. novembra 2012. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. SeSWA je u saradnji sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Fakultetom tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu organizovala workshop u cilju unapređenja i optimizacije sakupljanja otpada u Srbiji i imlementacije projekata dobre prakse u EU. Na workshop-u je bilo prisutno oko 90 učesnika iz različitih delova Srbije. Učesnici su bili iz različitih interesnih grupa (opštinski i lokalni rukovodioci, projektni menadžeri, investitori i vlasnici deponija, prestavnici kompanija koje se bave sakupljanjem otpada, [...]

IFAT ENTSORGA

2018-05-12T18:03:53+00:00

Pozivamo Vas na IFAT ENTSORGA vodeći svetski sajam voda, kanalizacionih voda, upravljanja otpadom i sirovinama 07. -11. maj Minhen, Nemačka IFAT ENTSORGA  je najvažniji svetski trgovinski sajam iz oblasti zaštite životne sredine na kojem je u 2010. godini više od 2700 izlagača iz 50 zemalja predstavilo svoje inovacije, proizvode i usluge. SeSWA- Srpska asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom u okviru ISWE (Međunarodne asocijacije za upravljanje otpadom) će svim zainteresovanim članovima obezbediti besplatne ulaznice za sajam. Više informacija o IFAT ENTSORGA  sajmu možete pogledati na njihovom sajtu: www.ifat.de  

Workshop o deponijskom gasu

2018-05-02T21:33:57+00:00

U Novom Sadu, 7. septembra 2011. godine u zgradi ITC-a, Trg Dositeja Obradovića 7, Amfiteatar A1 (3. sprat) od 10:00-16:30 održaće se Workshop o deponijskom gasu u Srbiji, koji će okupiti eksperte iz ove oblaste iz Srbije i inostranstva kako bi razmotrili najnovija dostignuća i istraživanja u okviru implementacije projekata sa tematikom deponijskog gasa u Srbiji. Prezentacije će obuhvatiti aktivnosti Global Methane Initiative (GMI), Akcioni  plan Srbije za metan, aktuelna istraživanja na deponijama koja se sprovode na Univerzitetu u Novom Sadu i tehničku i finansijsku problematiku razvoja projekata sa tematikom deponijskog gasa. GMI u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva [...]

Poziv za Ecomondo 2011 internacionalni sajam materijala, energije i održivog razvoja

2018-05-02T21:33:33+00:00

Poziv za ECOMONDO 2011 Internacionalni sajam materijala, energije i održivog razvoja Datum: 09-12 novembar 2011. Lokacija: Rimini, Italy Najveći sajam „zelene” tehnologije i novog načina života, specijalni forum na kojem se preduzeća iz sektora zaštite životne sredine i održivog razvoja sastaju sa institucijama, trgovinskim lancima, lokalnim/centralnim vlastima, nevladinim organizacijama, industrijskim i proizvodnim preduzećima kako bi diskutovali o novim modelima ekonomskog rasta sa fokusom na inovacije, čiste tehnologije i nove pristupe urbanizaciji i društvenim kontekstima.   Poziv za ECOMONDO 2011 page1 Poziv za ECOMONDO 2011 page2