O nama

PDFŠtampaEl. pošta

Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom Srbije (Serbian Solid Waste Management Association – SeSWA) predstavlja konzorcijum zainteresovanih za promociju održivog razvoja i realizaciju projekata održivog upravljanja otpadom.

Konzorcijum čine: stručnjaci, naučnici i profesionalci iz projektantskih, urbanističkih i konsultantskih firmi, istrazivačkih instituta, menadžeri iz kompanija i javnih preduzeća, koja se bave različitim aspektima postupanja otpadom, državni službenici i drugi, a otvoren je i za zainteresovane organizacije.

Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom Srbije – SeSWA je od septembra 2007. godine NACIONALNI ČLAN međunarodne organizacije za čvrst otpad ISWA (International Solid Waste Association).

U skladu sa ovim mandatom, SeSWA je predstavnik ISWA u Srbiji i u regionu Zapadnog Balkana.

SeSWA je nastala kao zaključak Seminara o deponijama i upravljanju otpadom, koji je decembra 2006. godine održan u Novom Sadu, a čiji su suorganizatori bili Centar za inženjerstvo zaštite životne sredine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, ISWA, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo. Organizacioni odbor ovog seminara je nakon pismenog pristupanja 43 profesionalaca koji se bave različitim aspektima upravljanja otpadom, na sastanku 10. februara 2007. godine, utvrdio tela Asocijacije:

  1. Nacionalni savet  (Mr Hristina Stevanović Čarapina, predsednica; Prof. dr Anđelka Mihajlov, predsedavajuća i počasna predsednica; dr Goran Vujic – izvršni direktor; dr Marina Ilić, zamenik kopredsedavajuće; dr Aleksandar Jovović, zamenik kopredsedavajuće; Nebojsa Vranes, član), i
  2. Nacionalni sekretarijat (Aleksandra Knez-Milojković, generalni sekretar i neprofitna organizacija “Ambasadori zivotne sredine”).

U okviru prvog seminara koji je SeSWA organizovala zajedno sa ISWA, EPE, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, na temu Savremeni principi upravljanja otpadom – mogućnosti smanjenja  biorazgradivog i poljoprivrednog otpada na deponijama - primenjive tehnologije uslovima u Vojvodini i Srbiji od 18 - 19. oktobra, 2007. održan je sastanak članova.

Članstvo u SeSWA: Učlanjavanjem u ISWA postaje se automatski član SeSWA, odnosno potvrđuje članstvo u SeSWA.

Članovi se prema afinitetu opredeljuju za rad u organizaciji kroz rad u radnim grupama koje su formirane u skladu sa istim u ISWA strukturi:

  • Radne grupe za:

    - Deponije
    - Sakupljanje i prevoz otpada
    - Pravna pitanja i regulativu
    - Reciklaža i minimizacija otpada
    - Opasan otpad
    - Medicinski otpad
    - Ekonomska analiza održivog razvoja
    - Biološki tretman otpada
    - Komunikacije i socijalni aspekt otpada
    - Termički tretman otpada

Osnovni cilj udruženja SeSWA-e je promocija savremenih principa upravljanja otpadom koji su ekonomski prihvatiljivi Srbiji, kao i razvoj zakonskih i institucionalnih okvira koji će podržavati razvoj sektora upravljanja otpadom u Republici Srbiji.

Osnovni cilj će se postići kroz:

  • Formiranje jakog profesionalnog udruženja, i uticaj udruženja na:
    - Državne i regionalne institucije
    - Pripremu zakona
    - Privatizacioni proces
    - Strateške partnere
  • Pripremu i realizaciju ciljanih treninga i seminara
  • Realizaciju međunarodnih projekata i donacija
  • Rad na strategijama i akcionim planovima
  • Regionalnu saradnju
  • Partnerstvo u realizaciji ciljeva