ISWA / SeSWA Beacon konferencija

PDFŠtampaEl. pošta

ISWA Beacon 2010

ISWA Beacon Konferencija za regione Jugoistočna Evropa, Srednji Istok i Mediteran, održana prethodne godine u Novom Sadu predstavljala je jedno od najuticajnih mesta okupljanja eksperata, naučnika i profesionalaca iz Regiona.

Verujemo da će se putem konferencije ISWA Beacon 2010, ciljevi ISWA-e proširiti i razvijati u Regionu.

U skladu sa tim, ISWA i SeSWA Vas pozivaju na konferenciju ISWA Beacon 2010: Javno – privatno partnerstvo i opasan otpad u zemljama u razvoju u regionima Jugoistočne Evrope, Srednjeg Istoka i Mediterana koja će se održati u Novom Sadu od 8. – 10. decembra 2010.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

ISWA Beacon 2010

The last ISWA Beacon Conference for SEE, Middle East and Mediterranean Region, held in Novi Sad, Serbia became one of the most influential places for gathering of experts, scientists and professionals in the Region.
We believe that through ISWA Beacon Conference 2010 ISWA’s goals will prevail and further develop in the Region.
Therefore, ISWA and SeSWA are announcing ISWA Beacon Conference 2010: Public Private Partnership and Hazardous Waste in Developing Countries in SEE, Middle East and Mediterranean Region, which will take place in Novi Sad from 8th – 10th December 2010.

ISWA Beacon Konferencija za regione Jugoistočna Evropa, Srednji Istok i Mediteran, održana prethodne godine u Novom Sadu predstavljala je jedno od najuticajnih mesta okupljanja eksperata, naučnika i profesionalaca iz Regiona.

Verujemo da će se putem konferencije ISWA Beacon 2010, ciljevi ISWA-e proširiti i razvijati u Regionu.

U skladu sa tim, ISWA i SeSWA Vas pozivaju na konferenciju ISWA Beacon 2010: Javno – privatno partnerstvo i opasan otpad u zemljama u razvoju u regionima Jugoistočne Evrope, Srednjeg Istoka i Mediterana koja će se održati u Novom Sadu od 8. – 10. decembra 2010.

Pozivaju se autori da prijave apstrake u skladu sa smernicama koje se nalaze u sekciji Documents, u okviru web site-a Konferencije - www.iswabeacon.rs.

Na web site-u Konferencije omogućena je registracija i prijava apstrakata u sekciji Online registration.

Glavne teme:

 • Javno-privatno partnerstvo
 • Opasan otpad (medicinski otpad)
 • Upravljanje otpadom: studije slučaja.

Važni datumi:

 • Prijava apstrakata – 1. Oktobar
 • Potvrda o prihvatanju apstrakata – 10. Oktobar
 • Prijava radova – 10. Novembar

Radovi će biti recenzirani. Prihvaćeni radovi biće štampani u zborniku radova.

Kotizacija:

 • Rana registracija – do 10. Novembra
  • za članove SeSWA i ISWA – 200 €
  • za ostale – 300 €
 • Kasna registracija – nakon 10. Novembra
  • za članove SeSWA i ISWA – 300 €
  • za ostale – 400 €
 • Registracija bez prijavljenog rada:
  • do 20. Novembra - 150 € (15.000 din)
  • nakon 20. Novembra - 220 € (22.000 din)