Workshop - Optimizacija procesa sakupljanja otpada i primeri dobre prakse u EU

PDFŠtampaEl. pošta

Jednodnevni workshop pod nazivom „Optimizacija procesa sakupljanja otpada i primeri dobre prakse u EU“ održan je 29. novembra 2012. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

SeSWA je u saradnji sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Fakultetom tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu organizovala workshop u cilju unapređenja i optimizacije sakupljanja otpada u Srbiji i imlementacije projekata dobre prakse u EU.

Na workshop-u je bilo prisutno oko 90 učesnika iz različitih delova Srbije. Učesnici su bili iz različitih interesnih grupa (opštinski i lokalni rukovodioci, projektni menadžeri, investitori i vlasnici deponija, prestavnici kompanija koje se bave sakupljanjem otpada, transportom i tretmanom, predstavnici javnih i privatnih komunalnih preduzeća koja se bave problematikom upravljanja otpadom).

Spisak učesnika

 

Prezentacije:

  1. Goran Vujić - Optimizacija procesa sakupljanja otpada i primeri dobre prakse u EU
  2. Nemanja Stanisavljević - Modelovanje sistema za upravljanje otpadom
  3. Bojan Batinić - Utvrđivanje fizičkih karakteristika otpada kao osnova za uspešno planiranje procesa sakupljanja
  4. SET Reciklaža - Povratni sistem sakupljanja otpada od električnih i elektronskih proizvoda
  5. Ljiljana Đorđević - Analiza podataka i primena MFA koncepta u upravljanju otpadom
  6. JKP Mediana - Primena savremenih tehnologija u sistemima upravljanja otpadom - GPS tracking
  7. Goran Bošković - Optimizacija procesa sakupljanja i transporta otpada korišćenjem GPS-GIS tehnologija
  8. Maja Đogo - Metode merenja i kvantifikacija zagađenja matriksa životne sredine kao posledice procesa sakupljanja otpada