O nama

Home/O nama
O nama 2018-05-12T17:54:30+00:00

SeSWA

Serbian Solid Waste Association

Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom Srbije (Serbian Solid Waste Management Association – SeSWA) predstavlja konzorcijum zainteresovanih za promociju održivog razvoja i realizaciju projekata održivog upravljanja otpadom.

Konzorcijum čine: stručnjaci, naučnici i profesionalci iz projektantskih, urbanističkih i konsultantskih firmi, istrazivačkih instituta, menadžeri iz kompanija i javnih preduzeća, koja se bave različitim aspektima postupanja otpadom, državni službenici i drugi, a otvoren je i za zainteresovane organizacije.

Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom Srbije – SeSWA je od septembra 2007. godine NACIONALNI ČLAN međunarodne organizacije za čvrst otpad ISWA (International Solid Waste Association).

U skladu sa ovim mandatom, SeSWA je predstavnik ISWA u Srbiji i u regionu Zapadnog Balkana.

SeSWA je nastala kao zaključak Seminara o deponijama i upravljanju otpadom, koji je decembra 2006. godine održan u Novom Sadu, a čiji su suorganizatori bili Centar za inženjerstvo zaštite životne sredine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, ISWA, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo. Organizacioni odbor ovog seminara je nakon pismenog pristupanja 43 profesionalaca koji se bave različitim aspektima upravljanja otpadom, na sastanku 10. februara 2007. godine, utvrdio tela Asocijacije:

 1. Nacionalni savet  (Mr Hristina Stevanović Čarapina, predsednica; Prof. dr Anđelka Mihajlov, predsedavajuća i počasna predsednica; dr Goran Vujic – izvršni direktor; dr Marina Ilić, zamenik kopredsedavajuće; dr Aleksandar Jovović, zamenik kopredsedavajuće; Nebojsa Vranes, član), i
 2. Nacionalni sekretarijat (Aleksandra Knez-Milojković, generalni sekretar i neprofitna organizacija “Ambasadori zivotne sredine”).

U okviru prvog seminara koji je SeSWA organizovala zajedno sa ISWA, EPE, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, na temu Savremeni principi upravljanja otpadom – mogućnosti smanjenja  biorazgradivog i poljoprivrednog otpada na deponijama – primenjive tehnologije uslovima u Vojvodini i Srbiji od 18 – 19. oktobra, 2007. održan je sastanak članova.

Članstvo u SeSWA: Učlanjavanjem u ISWA postaje se automatski član SeSWA, odnosno potvrđuje članstvo u SeSWA.

Članovi se prema afinitetu opredeljuju za rad u organizaciji kroz rad u radnim grupama koje su formirane u skladu sa istim u ISWA strukturi:

Radne grupe za:

 • Deponije

 • Sakupljanje i prevoz otpada

 • Pravna pitanja i regulativu

 • Reciklaža i minimizacija otpada

 • Opasan otpad

 • Medicinski otpad

 • Ekonomska analiza održivog razvoja

 • Biološki tretman otpada

 • Komunikacije i socijalni aspekt otpada

 • Termički tretman otpada

Osnovni cilj udruženja SeSWA-e je promocija savremenih principa upravljanja otpadom koji su ekonomski prihvatiljivi Srbiji, kao i razvoj zakonskih i institucionalnih okvira koji će podržavati razvoj sektora upravljanja otpadom u Republici Srbiji.

Osnovni cilj će se postići kroz:

 • Formiranje jakog profesionalnog udruženja, i uticaj udruženja na:

  • Državne i regionalne institucije
  • Pripremu zakona
  • Privatizacioni proces
  • Strateške partnere
 • Pripremu i realizaciju ciljanih treninga i seminara

 • Realizaciju međunarodnih projekata i donacija

 • Rad na strategijama i akcionim planovima

 • Regionalnu saradnju

 • Partnerstvo u realizaciji ciljeva